Board Composition

Board Composition

CA Vishal Doshi

CA. Vishal Doshi 
Chairman

CA. Dayaniwas Sharma

CA Dayaniwas Sharma
Vice Chairman

CA. Hans Raj Chugh

CA. Hans Raj Chugh

Purushottamlal-Khandelwal

CA. Purushottamlal Khandelwal

Kemisha-Soni

CA. Kemisha Soni

CA. Durgesh Kabra

CA. Durgesh Kumar Kabra

Pramod-Jain

CA. Pramod Jain

Singhal-Sanjeev-Kumar

CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal

Advocate Vijay Kumar Jhalani

Advocate Vijay Kumar Jhalani

Deepak-Kapoor

Shri Deepak Kapoor

Sanjay-Kumar-Govt

Shri Sanjay Kumar

CA. Chandrashekhar Vasant Chitale

CA. Chandrashekhar Vasant Chitale 

Special Invitees

CA. Kanishk Jain
(NITI Aayog)
Ms. Devangi Swarnkar
(CBDT)
Ms. Sheetal Shrivastava
(NABARD)